Strona główna 22.02.2019
 logo BIBLIOTEKA GŁÓWNA
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W POZNANIUStrona główna
Informacje o bibliotece
Information for Incoming Students
Szkolenia
Regulamin korzystania
Katalogi
Bazy danych
Czasopisma
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Ośrodek Informacji Naukowej
Inne biblioteki
AWF Poznań
Statystyka (prowadzona od 01.01.2019)
Odwiedzających: 16941

 
z2.jpg

ul. Droga Dębińska 10c, 61-555 Poznań
mapka
e-mail: biblioteka@awf.poznan.pl

Ośrodek Informacji Naukowej tel. 61-835-50-91
e-mail: oin@awf.poznan.pl

Wypożyczalnia tel. 61-835-50-72
e-mail: wypozyczalnia@awf.poznan.pl

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna tel. 61-835-50-90
e-mail: wyp-mbibl@awf.poznan.pl

Jordaniana Drukuj
Biblioteka Główna jest w posiadaniu oryginalnej spuścizny po doktorze Henryku Jordanie (1842 -1907); lekarzu - społeczniku, profesorze Wszechnicy Jagiellońskiej w Krakowie. W powszechnej świadomości jednak kojarzony jest jako pionierski twórca i propagator parków i ogródków dla dzieci i młodzieży. Do dziś, od jego nazwiska, zwanych jordanowskimi.

Pytanie: skąd taki skarb w naszej Bibliotece? Z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa można uznać, że zgromadził te materiały Patron naszej Uczelni, a zarazem uczeń dra Jordana - profesor Eugeniusz Piasecki. Upoważnia do przyjęcia takiej tezy charakter zachowanej korespondencji między tymi wybitnymi uczonymi (nie tylko teoretykami, ale także praktykami szeroko pojętego wychowania fizycznego); swą działalnością przekraczającymi zdecydowanie krajowy zasięg.

We wspomnieniu pośmiertnym Uczeń tak pisał o swym Mistrzu Jego imieniem oznaczamy nową epokę w zakresie wychowania polskiej młodzieży. Admiracja, podziw dla nauczyciela znalazły w przypadku Eugeniusza Piaseckiego przełożenie na konkretne działania. Włączył się bowiem osobiście w projektowanie parków jordanowskich w Samborze (dzisiejsza Ukraina) oraz Tarnowie. Zachowały się oryginalne rysunki - projekty jego autorstwa, a także pisane do niego przez H. Jordana listy w tych sprawach. Może nasz Patron, jak czytamy w zachowanych materiałach, również cierpiał na widok przedwcześnie zblazowanych młodzieniaszków stroniących od jędrnej zabawy ruchowej? Stąd pewnie pomysły na stworzenie odpowiedniego miejsca i przestrzeni na gry i zabawy dla dzieci i młodzieży.

Na uwagę i szacunek zasługuje działalność patriotyczna Doktora, szczerze zatroskanego sprawami Polski pod zaborami. Potwierdza ją lektura licznych luźnych wycinków na temat walki o utrzymanie ziem w polskich rękach, zgromadzonych pod wspólnym tytułem „Walka Jordana z prusactwem i ze sprzedawczykami". Także wart przypomnienia jest fakt, że ten galicyjski ojciec ruchu boiskowego w Polsce był związany z sokolstwem. Ruchem, w którego podstawy wpisana już była patriotyczna idea.

Zbiory (od strony formalnej to wycinki z prasy, fotografie, artykuły, mapy, listy, projekty, broszury) układają się w tematyczne grupy:

  • wycinki z czasopism krajowych i zagranicznych, z prasy fachowej dotyczące krakowskiego Parku Jordana, osoby samego Jordana, a także tematyki szeroko pojętej rekreacji dzieci i młodzieży
  • broszurki o tematyce ogrodów jordanowskich - statut, regulamin
  • relacje prasy z Międzynarodowego Kongresu Higieny Szkolnej w Norymberdze
  • wspomniane wyżej materiały „Walka Jordana z prusactwem i ze sprzedawczykami"
  • listy do H. Jordana; liczne podziękowania, mianowania na członka rozmaitych towarzystw naukowych
  • listy Doktora do E. Piaseckiego
  • liczne wycinki z prasy polskiej i zagranicznej z pośmiertnymi nekrologami
  • fotografie parków i ich twórcy
  • rysunki - projekty parków w Samborze i Tarnowie autorstwa prof. Piaseckiego


Stare, stuletnie już relacje dają kapitalne opisy pierwotnego wyglądu parków, zabaw, ćwiczeń oraz przeróżnych innych atrakcji, np. ogni bengalskich, żywych obrazów itp. Z tych zgromadzonych materiałów wyłania się niezwykła, renesansowa wręcz osobowość bardzo popularnej w swoim czasie w Krakowie postaci Doktora Jordana, którego dzieło starano się naśladować i w innych miastach.

Wychodząc z założenia, że ten autentyczny skarb, jakim bez wątpienia są jordaniana, nie powinien pozostać w ukryciu bibliotecznego „skarbca", postanowiliśmy udostępnić go szerszemu ogółowi w całości. Każda jego cząstka została poddana procesowi digitalizacji i obecnie zagłębienie się w pasjonującej lekturze pełnych tekstów oraz obejrzenie fotografii, rysunków, projektów umożliwia Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (bezpośrednie wejście z naszej strony głównej). Być może te bezcenne materiały źródłowe, które po tylu latach ujrzały światło dzienne, zainspirują, staną się przyczynkiem do powstania wartościowej publikacji - monografii, pracy magisterskiej, bądź doktorskiej.

Małgorzata Francuz

 

Pełne teksty, fotografie, rysunki (skany) dostępne na stronie internetowej WBC pod adresem: http://www.wbc.poznan.pl/publication/45427

 

jordaniana01.jpg

Ostatnia aktualizacja ( 27.09.2018 )
 
< Poprzedni   Następny >
Archiwum aktualności >>>


Usługi online

Katalog online

Stan konta czytelnika

Dostęp zdalny do źródeł elektronicznych

Wyszukiwarka książek i czasopism elektronicznych - Full Text Finder

Polecamy:

ORCID

IBUK libra

Trends in Sport Sciences

Studies in Physical Culture and Tourism

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych

Zamówienia

Tu można zgłosić propozycje zakupu książek oraz czasopism i baz danych niezbędnych w dydaktyce i pracy naukowej naszej uczelni.

 


Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego
61-555 Poznań, ul. Droga Dębińska 10C