Strona główna arrow Regulamin korzystania arrow Wypożyczalnia 21.05.2019
 logo BIBLIOTEKA GŁÓWNA
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W POZNANIUStrona główna
Informacje o bibliotece
Information for Incoming Students
Szkolenia
Regulamin korzystania
Katalogi
Bazy danych
Czasopisma
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Ośrodek Informacji Naukowej
Inne biblioteki
AWF Poznań
Statystyka (prowadzona od 01.01.2019)
Odwiedzających: 68107

 
Wypożyczalnia Drukuj

ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW POZA BIBLIOTEKĘ

 1. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
  • dzieł z księgozbioru podręcznego Czytelni
  • zbiorów specjalnych
  • czasopism i gazet
  • materiałów informacyjnych przekazanych z Ośrodka Informacji Naukowej
 2. Prawo wypożyczania zbiorów mają:
  1. studenci AWF w Poznaniu i Zamiejscowego Wydziału KF w Gorzowie Wlkp. oraz studenci z wymiany (mogą mieć na koncie jednorazowo - 10 książek na 3 miesiące, z możliwością przedłużenia na 1 miesiąc; studenci o indywidualnym toku studiów, przebywający na czynnym urlopie sportowym oraz członkowie studenckich kół naukowych mają możliwość dwukrotnego przedłużenia wypożyczonych dzieł)
  2. pracownicy i doktoranci Uczelni i Zamiejscowego Wydziału (20 książek na 1 rok; przedłużenie także na 1 rok)
  3. studenci, pracownicy nauki, bibliotekarze, słuchacze studiów doktoranckich i podyplomowych innych uczelni stowarzyszonych w Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych (3 książki na 1 miesiąc; bez możliwości przedłużenia)
  4. uczestnicy kursów, studiów podyplomowych organizowanych przez Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia AWF w Poznaniu oraz Gorzowie Wlkp. (5 książek na 3 miesiące; przedłużenie na 1 miesiąc)
  5. pracownicy nauki, studenci innych szkół wyższych i policealnych, pozostających poza PFBN (2 książki na 1 miesiąc; bez przedłużenia).
 3. Przedłużenie terminu zwrotu pożyczonego dzieła może nastąpić, jeśli na daną książkę nie ma aktualnie zapotrzebowania.
  Warunkiem prolongaty jest zgłoszenie się przed upływem terminu zwrotu (także telefonicznie, bądź e-mailem, względnie samodzielnie przez Internet).
  Biblioteka może z ważnych powodów zażądać zwrotu książki przed upływem terminu regulaminowego zwrotu.
 4. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych książek skutkuje opłatą naliczaną za każdy dzień zwłoki w wysokości ustalonej na dany rok akademicki.
  Uporczywe uchylanie się od zwrotu dzieł monitowanych przez Wypożyczalnię może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z Biblioteki okresowo lub całkowicie.
  W wypadku zagubienia lub zniszczenia książek czytelnik jest zobowiązany odkupić książkę tego samego, bądź nowszego wydania.
  W wyjątkowych wypadkach Biblioteka może wyrazić zgodę na zakup wskazanej przez siebie książki lub uiszczenie odpowiedniej kwoty rekompensującej wartość zagubionego dzieła.
 5. Ze zbiorów głównych Biblioteki wydzielono wieloegzemplarzowy księgozbiór dydaktyczny Wypożyczalni.
  W systemie wolnego dostępu do półek mogą korzystać zeń wyłącznie studenci i pracownicy AWF posiadający aktualną kartę biblioteczną/elektroniczną legitymację studencką.
  Pozostali czytelnicy zobowiązani są zamówić poszukiwaną książkę (ostatnie 3 egz. danego tytułu rezerwujemy dla studentów i pracowników naszej Uczelni).
  Księgozbiór dydaktyczny: oznaczenie Wypożyczalnia - wydaw. dydaktyczne na aktualnie zalecane w toku kształcenia tytuły, a także wybrane, najbardziej poczytne wydawnictwa własne; na półkach układ działowy, alfabetyczny.
 6. Z magazynu głównego książki wypożycza się – za pomocą polecenia zamów w odpowiednim oknie dialogowym danego tytułu w komputerze, realizacje zamówień – w miarę możliwości „od ręki”.
  Zamówione książki są rezerwowane przez tydzień.
 7. Przy odbiorze książek czytelnik winien przedłożyć aktualną legitymację oraz kartę biblioteczną.
  Wypożyczenia rejestruje się wyłącznie komputerowo na podstawie kodu paskowego książki i karty czytelnika.
  Po zarejestrowaniu wypożyczenia czytelnik może uzyskać wydruk aktualnego stanu swego konta i zgłosić ewentualne uwagi.
 8. Przed otrzymaniem dyplomu oraz w przypadku odejścia z Uczelni, studenci, doktoranci i pracownicy są zobowiązani uzyskać w Wypożyczalni potwierdzenie na kartach obiegowych uregulowania wszelkich zobowiązań wobec macierzystej Biblioteki i pozostałych bibliotek współpracujących w ramach PFBN, okazując dowód osobisty i legitymację studencką lub służbową, także oddać kartę biblioteczną.
Ostatnia aktualizacja ( 05.10.2017 )
 
Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego
61-555 Poznań, ul. Droga Dębińska 10C