Strona główna arrow Regulamin korzystania arrow Sala dostępu do baz 21.05.2019
 logo BIBLIOTEKA GŁÓWNA
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W POZNANIUStrona główna
Informacje o bibliotece
Information for Incoming Students
Szkolenia
Regulamin korzystania
Katalogi
Bazy danych
Czasopisma
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Ośrodek Informacji Naukowej
Inne biblioteki
AWF Poznań
Statystyka (prowadzona od 01.01.2019)
Odwiedzających: 68122

 
Sala dostępu do baz Drukuj

 

R E G U L A M I N

 

 1. Sala dostępu do baz służy do prowadzenia poszukiwań informacji do celów naukowo-badawczych, dydaktycznych i edukacyjnych
 2. W sali baz udostępnia się :
  - komputerowe bazy bibliograficzne i pełnotekstowe, prenumerowane przez Bibliotekę na dyskach CD-R i on-line
  - inne materiały multimedialne
  - wydawnictwa informacyjne stanowiące księgozbiór podręczny OIN
 3. Pierwszeństwo w korzystaniu z baz komputerowych mają pracownicy i studenci Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 4. Przed przystąpieniem do sesji wyszukiwawczej należy dokonać własnoręcznego wpisu do "książki odwiedzin".
 5. Wyszukiwanie użytkownik prowadzi samodzielnie - w każdej chwili można skorzystać z pomocy osoby dyżurującej
 6. W korzystaniu z baz komputerowych mogą wystąpić ograniczenia wynikające z warunków umów licencyjnych
 7. Wyszukane informacje mogą być drukowane lub zapisane na nośnikach danych
 8. W celu skorzystania z bazy zarejestrowanej na dysku optycznym należy zgłosić się u osoby dyżurującej
 9. Wszystkie dane zapisane przez użytkownika będą kasowane po zamknięciu Biblioteki.
 10. Za wydruki komputerowe pobiera się opłatę według aktualnego cennika - patrz załącznik
 11. Zabrania się:
  - wykorzystywania komputerów w celach zarobkowych,
  - naruszania praw autorskich,
  - tworzenia, wyszukiwania, prezentowania materiałów o treści obrażającej uczucia innych osób
  - instalowania programów i dokonywania zmian w konfiguracji sprzętu i oprogramowania
  - wykorzystywania komputerów w innych celach niż wymienione w pkt.1
 12. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad , dyżurny bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika
 13. Osoba dyżurująca ma prawo monitorowania aktualnie wykonywanych prac
 14. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości pracy komputerów należy natychmiast zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi
 15. Korzystający ze stanowisk komputerowych użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień
Ostatnia aktualizacja ( 05.10.2017 )
 
Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego
61-555 Poznań, ul. Droga Dębińska 10C