21.05.2019
 logo BIBLIOTEKA GŁÓWNA
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W POZNANIUStrona główna
Informacje o bibliotece
Information for Incoming Students
Szkolenia
Regulamin korzystania
Katalogi
Bazy danych
Czasopisma
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Ośrodek Informacji Naukowej
Inne biblioteki
AWF Poznań
Statystyka (prowadzona od 01.01.2019)
Odwiedzających: 68097

 
Ocena publikacji naukowych - czasopisma Drukuj

Listy  ministerialne  czasopism  wraz  z  przyznaną  punktacją, układ  chronologiczny.

Komitet Badań Naukowych (Zespół Nauk Medycznych P05)

patrz dodatkowo: Zbiorcza lista czasopism i wydawnictw konferencyjnych, sporządzona na podstawie list poszczególnych zespołów KBN.  

Szczegółowe zasady oceny parametrycznej KBN Zespołu Nauk Medycznych P05 (zawiera także: przelicznik dla czasopism z Impact Factorem)

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rozporządzenia Ministerstwa regulujące zasady oceny publikacji naukowych

 

Impact Factor (Journal Citation Reports)

 

Uwagi:

 • Czasopisma recenzowane, nie ujęte na listach ministerialnych:
  w języku angielskim - 2 pkt
  w innym języku obcym - 1 pkt
 • Publikacje w czasopismach przed 2000 rokiem punktowane są według zasad przyjętych za lata 2000-2004. Podajemy najbliższą chronologicznie punktację z kolejnego roku.
 • Wartość wskaźnika Impact Factor podajemy zgodnie z rokiem edycji JCR. Jeśli w danym roku nie ma informacji o wysokości IF, podajemy najbliższą chronologicznie wartość IF z kolejnego roku.
 • Punktacji nie podlegają:
  komentarze, recenzje, sprawozdania, komunikaty, głosy w dyskusji, wspomnienia pośmiertne, biografie, streszczenia, postery.
 • Od 2008 roku - punktacji nie podlegają suplementy i zeszyty specjalne.
Ostatnia aktualizacja ( 23.01.2018 )
 
Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego
61-555 Poznań, ul. Droga Dębińska 10C