21.05.2019
 logo BIBLIOTEKA GŁÓWNA
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W POZNANIUStrona główna
Informacje o bibliotece
Information for Incoming Students
Szkolenia
Regulamin korzystania
Katalogi
Bazy danych
Czasopisma
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Ośrodek Informacji Naukowej
Inne biblioteki
AWF Poznań
Statystyka (prowadzona od 01.01.2019)
Odwiedzających: 68092

 
Ocena publikacji naukowych - monografie, podręczniki Drukuj

KOMITET  BADAŃ  NAUKOWYCH

2000 – 2004
 
Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim 24
Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim 12
Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim 18
Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim, lub innym niż angielski  3
Redakcja monografii  lub podręcznika akademickiego 10

 

MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI

2005 – 2006
 
Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim 24
Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim
12
Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim
20
Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim, lub innym niż angielski
 6
Redakcja monografii  lub podręcznika akademickiego
10

 

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

2007 - 2011
 
Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim
24
Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim
 7
Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim
12
Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim, lub innym niż angielski
 3
Redaktor naczelny monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim  5
Redaktor naczelny monografii lub podręcznika Akademickiego w języku polskim
 3

 

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

2012 - 2016
 
Autorstwo monografii  w języku angielskim
niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim
25
Autorstwo rozdziału w monografii  w języku angielskim
niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim
5
Autorstwo monografii  w języku polskim                           
20
Autorstwo rozdziału w monografii w języku polskim  4

Redaktor naukowy monografii w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub
włoskim

 5
Redaktor naukowy monografii w języku polskim
 4

 

2017 -
 
Autorstwo monografii naukowej  25
Autorstwo wybitnej monografii naukowej  50
Autorstwo rozdziału w monografii naukowej                          
  5
Autorstwo rozdziału w wybtnej monografii naukowej  10

Redakcja monografii naukowej

  5
Redakcja wybtnej monografii naukowej
 10

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4.08.2005 r

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.10.2007 r

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.07.2009 r

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.07.2012 r

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.12.2016 r

 

Uwagi:

 • do 2006 roku punktację otrzymują rozdziały w monografiach i podręcznikach akademickich  liczące powyżej 5 stron 
 • od 2007 roku punktację otrzymują  monografie i podręczniki  akademickie, liczące minimum 3 arkusze wydawnicze (120.000 znaków graficznych) oraz rozdziaływ w/w liczące minimum 0.5 arkusza wydawniczego (20.000 znaków graficznych)
 • punktacji nie podlegają wstępy i przedmowy do monografii i podręczników
 • do oceny nie można przedstawiać wznowień publikacji
 • ocenie nie podlegają prace złożone/przyjęte do druku

Definicje:

 • Monografia – opracowanie naukowe opublikowane jako książka lub odrębny tom, omawiające jakieś zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy. Za monografię mogą być uznane: edycje tekstów źródłowych, leksykografie. Za monografię nie uznaje się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach.
 • od 2012 roku za monografie uznaje się opracowania naukowe spełniające łącznie następujące warunki:
  1) stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;
  2) zawierają bibliografię naukową;
  3) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;
  4) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy;
  5) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.
 • Podręcznik akademicki nie obejmuje: skryptów, wykładów i ćwiczeń, poradników zawodowych, książek popularyzujących wiedzę naukową itp. Za podręczniki uznaje się także encyklopedie złożone z rozdziałów tematycznych oraz słowniki o charakterze naukowym (nie popularno naukowym).
Ostatnia aktualizacja ( 22.01.2018 )
 
Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego
61-555 Poznań, ul. Droga Dębińska 10C