PEDAGOG

Nazwa bazy: PEDAGOG

Producent: Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego

Opis: Baza bibliograficzna, zawiera opisy książek, artykułów, przepisów prawnych

Zakres tematyczny: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna oraz dyscypliny pokrewne.

Język bazy: polski

Zakres czasowy: Publikacje od 1990 r.

Aktualizacja: Bieżąca

Nośnik: online

Udostępnianie: W Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.

Baza ogólnodostępna w Internecie pod adresem:

http://aleph.uni.opole.pl/F/?func=find-b-0&local_base=uop03

Uwagi:

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja ( 03.07.2009 )