Bibliografia publikacji pracowników AWF w Gdańsku

Nazwa bazy: Bibliografia publikacji pracowników AWF w Gdańsku

Producent: Biblioteka Główna AWF w Gdańsku

Opis: Baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku.

Zakres tematyczny: Kultura fizyczna, sport, nauki biomedyczne, nauki humanistyczne, turystyka.

Język bazy: polski

Zakres czasowy: 1970-

Aktualizacja: bieżąca

Nośnik: online

Udostępnianie: W Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.

Baza ogólnodostępna w Internecie.

Adres:

Lata 1970-1999: http://www.expertus.awf.gda.pl/i/

Od roku 2000: http://www.expertus.awf.gda.pl/e/

Uwagi: Na stronie http://www.awf.gda.pl/biblioteka/bazy.htm dostępne bibliografie: rozpraw doktorskich, prac magisterskich i dyplomowych AWFiS w Gdańsku

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja ( 19.09.2008 )