Bazy danych
UWAGA!!!

Zdalny dostęp do zasobów elektronicznych przez serwer PROXY - dostęp do baz z komputerów prywatnych 

 

Wszystkie wymienione na tej stronie bazy, udostępniane są w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej (pok. 202 - wejście przez Czytelnię). Oznaczone kolorem czerwonym - dostępne przez Internet w sieci AWF lub przez proxy, oznaczone kolorem zielonym ‑ ogólnodostępne przez Internet.

Zasady korzystania z licencjonowanych baz pełnotekstowych:
1. Zabrania się tworzenia lokalnych archiwów (ściągania całych numerów czasopism), używania  oprogramowania do automatycznego wyszukiwania i pobierania zawartości dostępnej w trybie on-line.
2. Kopiowanie artykułów możliwe jest tylko i wyłącznie do niekomercyjnych celów naukowych, badawczych i edukacyjnych - dla uprawnionych do korzystania z licencjonowanych baz, w ilości zgodnej z rzeczywistymi potrzebami.
3. Nieprzestrzeganie przepisów licencyjnych spowoduje zablokowanie dostępu do serwisu oraz wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji służbowych wobec osób dokonujących nadużyć. 


UWAGA!!!
Studentom i pracownikom AWF oferujemy indywidualne szkolenia w zakresie samodzielnej obsługi polskich i zagranicznych baz komputerowych.
Zapraszamy także na szkolenia grupowe.
Osoby zainteresowane proszone są o uprzednie uzgodnienie terminu szkolenia.
Kontakt: Justyna Andrzejczak - tel. 61 835-50-71, mail: andrzejczak@awf.poznan.pl

Ostatnia aktualizacja ( 08.01.2019 )