Academic Search Complete

Nazwa bazy: Academic Search Complete
Producent : EBSCO Publishing
Opis: Multidyscyplinarna baza pełnotekstowa , zawiera pełne teksty artykułów z ponad  8 500 czasopism pełnotekstowych, z czego 7 300 stanowią pozycje recenzowane naukowo. Poza pełnym tekstem, ta baza danych oferuje indeksy i abstrakty dla ponad 12 500 czasopism i ogółem 13 200 publikacji, z uwzględnieniem monografii, raportów, sprawozdań z konferencji, itd. Baza danych zawiera treści w formie PDF, których zakres chronologiczny sięga roku 1887, a większość pełnotekstowych tytułów jest dostępna w natywnym formacie (możliwym do wyszukania) PDF.
Zakres tematyczny: Nauki społeczne i humanistyczne, pedagogika, informatyka, językoznawstwo, literatura i sztuka, etnologia, medycyna i in.
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: Publikacje od 1887 r.
Aktualizacja: Codziennie
Nośnik: online
Udostępnianie: W Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Adres: http://search.ebscohost.com/
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: http://biblioteka.awf.poznan.pl/index.php?option=content&task=view&id=158
Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost .
Lista tytułów czasopism pełnotekstowych w formacie EXCEL, PDF LUB HTML dostępnych w bazie znajduje się na stronie: http://www.ebscohost.com/title-lists

Ostatnia aktualizacja ( 15.06.2015 )