Bibliografia WWFiS w Białej Podlaskiej

Nazwa bazy: Bibliografia Zawartości Wydawnictw gromadzonych w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
Producent: Biblioteka Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z siedzibą w Białej Podlaskiej
Opis: Zawiera opisy wybranych publikacji zwartych, prac zbiorowych oraz artykułów z czasopism gromadzonych w Bibliotece WWFiS w Białej Podlaskiej. 
Zakres tematyczny: kultura fizyczna, sport, turystyka, nauki biomedyczne, nauki humanistyczne
Język bazy: polski 
Zakres czasowy : 1980- 
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online 
Udostępnianie: W Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres: http://www.awf-bp.edu.pl/isis/z/
Uwagi:

Ostatnia aktualizacja ( 04.12.2013 )