Czasopisma

CZASOPISMA W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ I SIECI BIBLIOTECZNEJ AWF W POZNANIU W ROKU 2018

CZASOPISMA ZAGRANICZNE W AKADEMIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POLSCE W LATACH 2002-2018

          rok 2002     rok 2006      rok 2010    rok 2014
   rok 2018
  rok 2003   rok 2007   rok 2011
   rok 2015    
  rok 2004   rok 2008   rok 2012    rok 2016    
  rok 2005
  rok 2009   rok 2013    rok 2017
   

CZASOPISMA W INTERNECIE

KATALOGI CZASOPISM

Zob. też Dział Katalogi

OCENA PUBLIKACJI NAUKOWYCH W CZASOPISMACH

Zob. Serwis Informacyjny Ośrodka Informacji Naukowej

Oprac.: J. Andrzejczak
Informacje i komentarze dotyczące zawartości działu kierować do:
andrzejczak@awf.poznan.pl

Ostatnia aktualizacja ( 12.04.2018 )