I Polsko-Niemieckie Warsztaty Bibliotekarskie
W dniach 8-9 czerwca br. odbyły się w Poznaniu I Polsko-Niemieckie Warsztaty Bibliotekarskie, Organizatorem spotkania była Biblioteka Uniwersytecka i Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych. W Warsztatach uczestniczyli goście z Hannoveru i Frankfurtu n/O oraz przedstawiciele bibliotek naukowych Poznania.
Tematyka Warsztatów dotyczyła zagadnień digitalizacji oraz norm, standaryzacji i wskaźników stosowanych w zarządzaniu bibliotekami. W pierwszym dniu spotkanie odbyło się w Bibliotece Uniwersyteckiej, a drugie następnego dnia w naszej Bibliotece. Biblioteka AWF została wybrana z uwagi na nowoczesne rozwiązania zastosowane przy jej powstaniu oraz modelowy wręcz program funkcjonalny. Niemałą satysfakcję dały nam słowa uznania ze strony naszych gości z Niemiec.


Image Image

Image Image

Zapraszamy do naszego serwisu fotograficznego >>>
Ostatnia aktualizacja ( 13.06.2005 )