Wykaz czasopism A do Z
Zapraszamy do korzystania z wykazu czasopism A do Z. Zawiera on hiperłącza do elektronicznych wersji czasopism, których pełne teksty artykułów pochodzą z serwisów: EBSCO, Elsevier (Science Direct) - dostępnych dla użytkowników sieci uczelnianej AWF, oraz ogólnodostępnych serwisów DOAJ i Free Medical Journal.
Ostatnia aktualizacja ( 27.09.2018 )