Bibliografia prac doktorskich AWF w Poznaniu

Nazwa bazy: Bibliografia prac doktorskich AWF w Poznaniu

Producent: Ośrodek Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu

Opis: Baza zawiera opisy bibliograficzne prac doktorskich obronionych w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Nie zawiera opisów prac bronionych po 2005 roku w ZWKF w Gorzowie Wlkp.

Zakres tematyczny: Kultura fizyczna, sport, nauki biomedyczne, turystyka.

Język bazy: polski

Zakres czasowy: od 1961 -

Aktualizacja: bieżąca

Nośnik: online

Udostępnianie: W Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.

Baza ogólnodostępna w Internecie.

Adres: http://klio.awf.poznan.pl/dok/

Uwagi

Z prac z adnotacją: "Praca dostępna w Bibliotece" można skorzystać bez wypełniania formularza zgody na udostępnianie.

 

Ostatnia aktualizacja ( 26.07.2011 )