Edukacja - baza bibliograficzna artykułów z czasopism

Nazwa bazy: EDUKACJA - baza bibliograficzna artykułów z czasopism
Producent: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu i jej biblioteki filialne oraz biblioteki pedagogiczne działające w strukturze Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu. .
Opis: Bazę tworzą opisy bibliograficzne z ok. 300 tytułów czasopism pedagogicznych, metodycznych i psychologicznych o zasięgu ogólnokrajowym, selekcyjnie dobrane tytuły periodyków socjologicznych, społecznych, kulturalnych, filozoficznych, tytuły z zakresu informacji naukowej i bibliotekarstwa.
Zakres tematyczny: edukacja w Polsce i na świecie, teoria i praktyka pedagogiczna, dydaktyka ogólna i metodyka poszczególnych przedmiotów nauczania, w tym wychowanie fizyczne,  psychologia oraz inne dziedziny wiedzy
Język bazy: polski
Zakres czasowy: Publikacje od 1990 r., dydaktyka języka polskiego od 1980 r.
Aktualizacja: Bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie:

Baza ogólnodostępna w Internecie pod adresem:
http://www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=54
Uwagi:
Baza rejestruje piśmiennictwo z czasopism posiadanych przez Bibliotekę Główną AWF w Poznaniu:
Lider
Kultura Fizyczna
Newsweek Polska
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
Wiedza i Życie
Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna
Wychowanie Fizyczne i Sport
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
i in.

Ostatnia aktualizacja ( 21.02.2017 )