Naukowe
Nazwa bazy: EDUKACJA - baza bibliograficzna artykułów z czasopism
Producent: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu i biblioteki: w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu, Stzrelinie i Świdnicy.
Opis: Baza bibliograficzna, zawiera opisy artykułów z czasopism
Zakres tematyczny: edukacja w Polsce i na świecie, teoria i praktyka pedagogiczna, dydaktyka ogólna i metodyka poszczególnych przedmiotów nauczania, w tym wychowanie fizyczne,  psychologia oraz inne dziedziny wiedzy
Język bazy: polski
Zakres czasowy: Publikacje od 1990 r.
Aktualizacja: Bieżąca
Nośnik: On-Line
Udostępnianie: W Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie pod adresem:
http://83.17.188.166/ALEPH/1HRN7PGVBT9TDLDEG8XEUS5NS5P8XKFYABEGS63MG81BQ73P1C-02136/file/start-0
Uwagi:
Baza rejestruje piśmiennictwo z czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę Główną AWF w Poznaniu:
Lider
Kultura Fizyczna
Newsweek Polska
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
Wiedza i Życie
Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna
Wychowanie Fizyczne i Sport
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
i in.
Ostatnia aktualizacja ( 24.03.2006 )