ARIANTA - Naukowe i Branżowe Czasopisma Elektroniczne - opis
Nazwa bazy: ARIANTA - Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne
Producent: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego; Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego
Opis: Baza zawiera informacje oraz linki do ok. 3800 polskich czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również czasopisma, które udostępniają na swych stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty. Informuje też o wskaźniku Impact Factor, punktacji na liście Index Copernicus oraz wykazie czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Zakres tematyczny: baza wielodziedzinowa
Język bazy: polski
Aktualizacja: Bieżąca
Nośnik: On-Line
Udostępnianie: Baza ogólnodostępna w Internecie pod adresem: http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/

 

Ostatnia aktualizacja ( 07.03.2014 )