Zbiory

Księgozbiór Biblioteki Głównej liczy obecnie ponad 80 tys. woluminów (wraz z bibliotekami zakładowymi).

Zakres tematyczny zbiorów :

- kultura fizyczna, wychowanie fizyczne i sport
- turystyka i rekreacja
- medycyna, rehabilitacja i fizjoterapia
- nauki przyrodnicze, humanistyczne i społeczne w aspekcie kultury fizycznej

O zbiorach Biblioteki Głównej i bibliotek zakładowych informuje katalog komputerowy.

Galeria

Unikalną pozycją w księgozbiorze jest wydana w 1601 roku - Hieronymi Mercurialis De arte gymnastica libri sex
Szczegóły dotyczące pozycji >>>


Image

 

Najcenniejszą część zbiorów stanowią piaseccziana ; licząca ok. 1 tys. woluminów spuścizna po prof. Eugeniuszu Piaseckim, Patronie Uczelni

Image

Szczególnie wartościowym dla Biblioteki nabytkiem jest dar prof. Wojciecha Lipońskiego - Dzieła wybrane Pierre de Coubertina

Image Image

Ostatnia aktualizacja ( 19.07.2013 )