Nowe bazy pełnotekstowe
Zapraszamy do korzystania z pełnotekstowych baz SPORTDiscus with Full Text oraz Hospitality & Tourism Complete dostępnych od marca b.r. za pośrednictwem serwisu EBSCO
Ostatnia aktualizacja ( 27.09.2018 )