Problemy Niepełnosprawnych

Nazwa bazy: Problemy Niepełnosprawnych
Producent: Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Podlaskiej 
Opis: Baza bibliograficzna. Zawiera opisy publikacji polskich i wydanych w Polsce prac w językach obcych: artykułów z czasopism, książek, fragmentów z prac zbiorowych i publikowanych materiałów konferencyjnych. Spośród indeksowanych 560 tytułów czasopism 117 punktowanych przez KBN.
Zakres tematyczny: zawiera dane dotyczące osób: niewidomych, niedowidzących, niesłyszących, niedosłyszących, dotkniętych dysfunkcjami narządów ruchu, niepełnosprawnych intelektualnie, autystycznych, dotkniętych dysleksją oraz z wieloma innymi nieprawidłowościami w funkcjonowaniu organizmu.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: Publikacje od 1968 r.
Aktualizacja: Bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: W Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie pod adresem:
http://www.bg.ap.siedlce.pl/bazy/niepeln/index.htm
Uwagi:

Ostatnia aktualizacja ( 22.09.2008 )