Promocja zdrowia online
Zapraszamy do korzystania z wirtualnej, bezpłatnej biblioteki wydawnictwa NeuroCentrum http://www.neurocentrum.pl/biblioteka.php zawierającej publikacje z zakresu nauk o zdrowiu (wydawane jako suplementy do "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia. Sec. D. Medicina"):
  • "W oczekiwaniu na narodziny dziecka" Celina Łepecka-Klusek
  • "Społeczne zagrożenia zdrowia psychicznego i somatycznego" Praca zbiorowa
  • "Model zdrowego stylu życia jako zadanie interdyscyplinarne" Praca zbiorowa
  • "Promocja zdrowia w hierarchii wartości" Praca zbiorowa   
  • "Rozważania kliniczne i opiekuńcze w chorobach układu nerwowego" Praca zbiorowa  
  • "Promocja zdrowia rodziny" Praca zbiorowa.
Ostatnia aktualizacja ( 28.05.2015 )