Baza bibliograficzna on-line Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu
Nazwa bazy: Baza bibliograficzna on-line Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu
Producent:
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu
Opis: zawiera opisy artykułów z 86 tytułów czasopism pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych i metodycznych. Są to przede wszystkim czasopisma, których nie uwzględnia baza artykułów z czasopism Biblioteki Narodowej.
Baza bibliograficzna zawiera ponad 18 000 opisów bibliograficznych i jest uzupełniana na bieżąco z autopsji. Stanowi źródło informacji bibliograficznej z zakresu edukacji, teorii i praktyki pedagogicznej, metodyki poszczególnych przedmiotów nauczania, psychologii, socjologii i nauk pokrewnych.
Wyszukiwanie danych można prowadzić na kilka sposobów:
  • wyszukiwanie poprzez indeksy 
  • wyszukiwanie z pomocą słowników 
  • wyszukiwanie przy użyciu zapamiętanych strategii

   Uwaga: system jednakowo traktuje duże i małe litery.
 • Nowa wersja bazy, uruchomiona w 2011 r. w systemie PROLIB, rejestruje zawartość ponad stu tytułów czasopism pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych. Interfejs bazy zapewnia nowoczesne mechanizmy nawigacji i daje możliwość wyszukiwania poprzez szereg indeksów: autor artykułu, tytuł artykułu, hasło przedmiotowe, słowo kluczowe, tytuł czasopisma, rok publikacji, słowo w opisie.
 • Język bazy: polski
  Aktualizacja: bieżąca
  Nośnik: online
  Udostępnianie: W Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
  Baza ogólnodostępna w Internecie pod adresem:
  http://www.bptorun.edu.pl/index.php?akcja=art_zobacz&art_id=223&id_d=10

Ostatnia aktualizacja ( 28.11.2013 )