Sala dostępu do baz

 

R E G U L A M I N

 

 1. Sala dostępu do baz służy do prowadzenia poszukiwań informacji do celów naukowo-badawczych, dydaktycznych i edukacyjnych
 2. W sali baz udostępnia się :
  - komputerowe bazy bibliograficzne i pełnotekstowe, prenumerowane przez Bibliotekę na dyskach CD-R i on-line
  - inne materiały multimedialne
  - wydawnictwa informacyjne stanowiące księgozbiór podręczny OIN
 3. Pierwszeństwo w korzystaniu z baz komputerowych mają pracownicy i studenci Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 4. Przed przystąpieniem do sesji wyszukiwawczej należy dokonać własnoręcznego wpisu do "książki odwiedzin".
 5. Wyszukiwanie użytkownik prowadzi samodzielnie - w każdej chwili można skorzystać z pomocy osoby dyżurującej
 6. W korzystaniu z baz komputerowych mogą wystąpić ograniczenia wynikające z warunków umów licencyjnych
 7. Wyszukane informacje mogą być drukowane lub zapisane na nośnikach danych
 8. W celu skorzystania z bazy zarejestrowanej na dysku optycznym należy zgłosić się u osoby dyżurującej
 9. Wszystkie dane zapisane przez użytkownika będą kasowane po zamknięciu Biblioteki.
 10. Za wydruki komputerowe pobiera się opłatę według aktualnego cennika - patrz załącznik
 11. Zabrania się:
  - wykorzystywania komputerów w celach zarobkowych,
  - naruszania praw autorskich,
  - tworzenia, wyszukiwania, prezentowania materiałów o treści obrażającej uczucia innych osób
  - instalowania programów i dokonywania zmian w konfiguracji sprzętu i oprogramowania
  - wykorzystywania komputerów w innych celach niż wymienione w pkt.1
 12. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad , dyżurny bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika
 13. Osoba dyżurująca ma prawo monitorowania aktualnie wykonywanych prac
 14. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości pracy komputerów należy natychmiast zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi
 15. Korzystający ze stanowisk komputerowych użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień
Ostatnia aktualizacja ( 05.10.2017 )