GreenFILE

Nazwa bazy: GreenFILE
Producent : EBSCO Publishing
Opis: Baza GreenFILE zawiera informacje z obszernych badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularnonaukowych na temat globalnego ocieplenia, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej gospodarki rolnej, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Baza obejmuje indeksy i abstrakty ponad 384 000 rekordów jak również pełny tekst ponad 4 700 rekordów z publikacji w wolnym dostępie (Open Access).
Zakres tematyczny: środowisko - wpływ człowieka: globalne ocieplenie, zanieczyszczenie, recykling, energia odnawialna itp.
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: publikacje od 1913
Aktualizacja: codziennie
Nośnik: online
Udostępnianie: W Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej. Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Adres:
http://search.ebscohost.com/
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: http://biblioteka.awf.poznan.pl/index.php?option=content&task=view&id=158
Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost . Lista tytułów czasopism pełnotekstowych w formacie EXCEL, PDF LUB HTML dostępnych w bazie znajduje się na stronie: http://www.ebscohost.com/title-lists

Ostatnia aktualizacja ( 15.06.2015 )