Dostęp testowy do czasopism z zakresu turystyki
Od 1 do 30 września br. zapraszamy do testowania czasopism:
  1. International Journal of Contemporary Hospitality Management (online od 1994r.)
  2. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research (online od 2007r.)
  3. Tourism Review (online od 2007r.)
    oraz dodatkowych materiałów na platformie Emerald Management Xtra www.emeraldinsight.com (info).
    Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać: justyna@klio.awf.poznan.pl
Ostatnia aktualizacja ( 03.10.2008 )