Ośrodek informacji Naukowej

ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW I ZAKRES USŁUG
OŚRODKA INFORMACJI NAUKOWEJ

Ośrodek Informacji Naukowej zajmuje się m. in. opracowaniem materiałów źródłowych, ich przetwarzaniem, gromadzeniem, poszukiwaniem i rozpowszechnianiem.

  1. Opracowuje i udostępnia własne bibliograficzne bazy danych (rejestruje publikacje pracowników AWF w Poznaniu oraz prace doktorskie).
  2. Umożliwia dostęp do światowego piśmiennictwa z zakresu kultury fizycznej i dziedzin pokrewnych – komputerowe bazy danych (bibliograficzne i pełnotekstowe).
  3. Pomaga użytkownikom w dotarciu do materiałów źródłowych oraz wyszukiwaniu literatury na konkretny temat.
  4. Udziela doraźnych informacji bibliograficznych.
  5. Organizuje szkolenia użytkowników w zakresie samodzielnej obsługi komputerowych baz danych.
  6. Pierwszeństwo w korzystaniu z usług Ośrodka Informacji Naukowej mają pracownicy i studenci Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
  7. Usługi świadczone przez OIN są bezpłatne, użytkownik ponosi jedynie koszty eksploatacyjne.
Ostatnia aktualizacja ( 02.11.2017 )