Międzynarodowy Dzień Open Access

W związku z wielkimi zmianami w zakresie publikowania naukowego i promowania idei open access, otwartej kultury oraz edukacji, swobodnego dostępu do wiedzy, jak najszerszej wymiany doświadczeń - międzynarodowe organizacje Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC), Students for FreeCulture, and the Public Library of Science ustanowiły 14 października Dniem Open Access.

Open Access (pol. wolny dostęp) to darmowy, swobodny dostęp on-line do elektronicznych zasobów wiedzy.

Więcej o ruchu Open Access: http://www.ebib.info/content/category/8/102/79/.

Międzynarodowe strony OAD: http://openaccessday.org

Podano za Platformą Cyfrową Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich EBIB

 

Ostatnia aktualizacja ( 15.10.2008 )