Czasopima online "Sport Package"

Zapraszamy do lektury czasopism
(dostęp z komputerów AWF w Poznaniu, także ZWKF w Gorzowie Wlkp.). Artykuły dostępne s± w postaci PDF i HTML.
Materiały informacyjne i pomocnicze w jęz. angielskim. 

Pracownicy AWF w Poznaniu mog± otrzymać także dostęp domowy (na hasło).
Warunkiem otrzymania dostępu jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty:
z Aleksandr± Surdyk (pokój 202, tel. 835-50-90) lub Justyn± Andrzejczak (pokój 204, tel. 835-50-71).

American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation Dostęp od roku 1996
Australian Journal of Physiotherapy, The Dostęp od roku 2001
British Journal of Sports Medicine Dostęp od roku 2000
Exercise and Sport Sciences Reviews Dostęp od roku 2001
Health Education Research Dostęp od roku 2001
International Journal of Obesity Dostęp od roku 2003
Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation Dostęp za lata 1996-2006
Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention Dostęp od roku 2007
Medicine & Science in Sports & Exercise Dostęp od roku 1996
Sports Medicine Dostęp od roku 2000
Ostatnia aktualizacja ( 28.05.2015 )