Baza Biogramów Biblioteki Jagiellońskiej

Nazwa bazy: Baza Biogramów Biblioteki Jagiellońskiej
Producent: Oddział Informacji Naukowej i Katalogów Biblioteki Jagiellońskiej
Opis: Baza zawiera wykazy materiałów do biogramów i bibliografii osobowych Polaków, także tych mniej znanych, żyjących w wiekach XX i XXI. Dotyczy Polaków urodzonych od lat 70-tych XX w. (dzisiaj nieżyjących i żyjących), oraz wielu urodzonych wcześniej - takich, dla których opublikowano biogram, nekrolog lub bibliografię podmiotową czy przedmiotową. Składa się z rekordów dotyczących ponad 32.000 osób. Każdy rekord zawiera: nazwisko i imię (imiona) opisywanej osoby, daty oraz miejsca jej urodzenia i śmierci (o ile były znane), najczęściej także rodzaj uprawianej przez nią działalności czy zawód, czasem pełnioną funkcję oraz tytuły naukowe. Po tych informacjach podane są opisy bibliograficzne biogramów i bibliografii osobowych zamieszczonych w wybranych czasopismach i wydawnictwach zbiorowych.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: publikacje, jakie ukazały się od r. 1945 r
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie:
W Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie:
http://www.bj.uj.edu.pl/biogramy/?c=html&a=index  
Uwagi:

Ostatnia aktualizacja ( 24.04.2009 )