Baza bibliograficzna AGRO
Wszystkich zainteresowanych wyszukiwaniem literatury z zakresu nauk o żywieniu, dietetyki, agroturystyki oraz naukami przyrodniczymi i rolniczymi, zachęcamy do skorzystania z bezpłatnie dostępnej w Internecie bazy danych AGRO 

Baza AGRO jest tworzona od 1993 roku przez zespół autorski pracowników Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zawiera opisy bibliograficzne (rekordy bazy) publikacji umieszczonych w polskich czasopismach wydawanych w języku polskim i angielskim lub innych językach obcych ze streszczeniami w języku polskim lub angielskim. Rejestruje publikacje z 899 tytułów czasopism naukowych, popularnonaukowych i fachowych. 
W chwili obecnej trwają prace mające na celu przekształcenie jej w bazę abstraktową, co znacznie wzbogaci informacje zawarte w obrębie każdego rekordu bazy. Do rekordów bieżących bazy i już istniejących będą dodane streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim oraz bibliografia załącznikowa poprzez skanowanie z wykorzystaniem oprogramowania OCR. Planuje się także wprowadzenie linków do pełnych tekstów w ilości ok. 15% wszystkich indeksowanych tytułów.

Ostatnia aktualizacja ( 27.09.2018 )