Ocena publikacji naukowych - czasopisma

Listy  ministerialne  czasopism  wraz  z  przyznaną  punktacją, układ  chronologiczny.

KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH (ZESPÓŁ NAUK MEDYCZNYCH – P05)

 

patrz dodatkowo: Zbiorcza lista czasopism i wydawnictw konferencyjnych, sporządzona na podstawie list poszczególnych zespołów KBN.  

MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Uwagi :

 • czasopisma recenzowane, nie ujęte na listach ministerialnych:
  w języku angielskim - 2 pkt
  w innym języku obcym - 1 pkt
 • publikacje w czasopismach przed 2000 rokiem punktowane są według zasad przyjętych za lata 2000-2004. Podajemy najbliższą chronologicznie punktację z kolejnego roku.
 • wartość wskaźnika Impact Factor podajemy zgodnie z rokiem edycji JCR. Jeśli w danym roku nie ma informacji o wysokości IF, podajemy najbliższą chronologicznie wartość IF z kolejnego roku
 • punktacji nie podlegają:
  komentarze, recenzje, sprawozdania, komunikaty, głosy w dyskusji, wspomnienia pośmiertne, biografie, streszczenia, postery
 • od 2008 roku - punktacji nie podlegają suplementy i zeszyty specjalne

Za 2010 i 2011 rok przyjmujemy punktację: Wykaz wybranych czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 czerwca 2010 r. wraz ze zmianami z 29 grudnia 2010 r.

IMPACT FACTOR (Journal Citation Reports)

Uwaga: dla czasopism z Impact Factorem z lat 2000-2004  stosuje się przelicznik  zamieszczony w: Szczegółowych zasadach oceny parametrycznej KBN Zespołu P-05  za lata 2000-2004.

Publikacje recenzowane zawarte na liście
filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej:
Publikacje z IF: Punktacja KBN:
- 0,000 6
0,001 – 0,500 7
0,501 – 1,000 8
1.001 - 1.500 9
1.501 - 2.000 10
2.001 - 2.500 11
2.501 - 3.000
12
3.001 - 3.500
13
3.501 - 4.000
14
4.001 - 4.500
15
4.501 - 5.000
16
5.001 - 5.500
17
5.501 - 6.000
18
6.001 - 6.500
19
6.501 - 7.000
20
7.001 - 7.500
21
7.501 - 8.000
22
8.001 - 8.500
23
8.501 -
24

 

Ostatnia aktualizacja ( 16.03.2017 )