Dostęp online do RQES
Z komputerów AWF w Poznaniu (bez ZWKF) dostępne są roczniki czasopisma Research Quarterly for Exercise and Sport od Vol. 76 (2005) do bieżącego.
Ostatnia aktualizacja ( 28.05.2015 )