Czasopisma "Sport Package" w 2014r.

Zapraszamy do lektury czasopism „Sport Package”, dostępnych z komputerów AWF w Poznaniu i ZWKF w Gorzowie Wlkp.
Pracownicy naukowi i doktoranci mog± otrzymać dostęp domowy (na hasło).

Ostatnia aktualizacja ( 28.05.2015 )