E-ksiązki wydawnictwa CABI Publishing

Zapraszamy do skorzystania z dostępu testowego do 68 tytułów książek elektronicznych z zakresu turystyki i rekreacji wydawnictwa CABI Publishing  na platformie OvidSP
- z komputerów sieci uczelnianej do 4 maja 2013r.

W trakcie testu można przeszukiwać bazę danych i wykonać ograniczoną liczbę kopii. Nie wolno powielać znaczącej partii danych w jakiejkolwiek formie, ani wykorzystywać bazy do celów komercyjnych.

 

Informacje dodatkowe:

 

Ostatnia aktualizacja ( 06.05.2013 )