Dostęp testowy do kolekcji filmów z zakresu rehabilitacji i medycyny sportu

Zapraszamy do skorzystania z dostępu testowego do kolekcji filmów Sports Medicine and Exercise Science in Video oraz Rehabilitation Therapy in Video. Dostęp z komputerów AWF w Poznaniu oraz ZWKF w Gorzowie Wlkp. do 11 lipca 2013r.  Sports Medicine and Exercise Science in Video

Dostęp: http://spex.alexanderstreet.com/
Zbiór filmów z zakresu m.in. sprawności fizycznej, ćwiczeń fizycznych, medycyny sportowej, promocji zdrowia, leczenia urazów; przygotowanych przez specjalistów we współpracy z Healthy Learning (producentem filmów z zakresu medycyny sportu). Wyszukiwanie według zagadnień oraz nazwisk wykładowców. Brak możliwości zapisu filmów.
Więcej informacji o produkcie: http://alexanderstreet.com/products/sports-medicine-and-exercise-science-video 

Rehabilitation Therapy in Video
Dostęp: http://rtiv.alexanderstreet.com/
Zbiór filmów z zakresu fizjoterapii, terapii zajęciowej i zaburzeń mowy. Specjaliści wyjaśniają przyczyny schorzeń i zaburzeń oraz demonstrują metody i techniki leczenia. Wyszukiwanie według zagadnień oraz nazwisk wykładowców. Brak możliwości zapisu filmów.

Więcej informacji o produkcie: http://alexanderstreet.com/products/rehabilitation-therapy-video

 

Pracownicy, doktoranci i studenci AWF zainteresowani korzystaniem z zasobów w domu mogą otrzymać hasła dostępu w Sali Baz Ośrodka Informacji Naukowej (zlokalizowanej przy Czytelni).

Ostatnia aktualizacja ( 17.07.2013 )