Dostęp testowy do publikacji z zakresu nauk biomedycznych

Uwaga!!! Dostęp testowy do atlasu Acland's Video Atlas to Human Anatomy został przedłuzony do 1 sierpnia 2014r.

Zapraszamy do skorzystania z dostępu testowego do czasopism biomedycznych wydawnictwa Lippincott Williams Wilkins, atlasu „Acland’s Video Atlas to Human Anatomy” oraz publikacji z zakresu osteopatii „Osteopathic Medicine Collection”. Dostęp z komputerów AWF w Poznaniu oraz ZWKF w Gorzowie Wlkp. do 2 lipca 2014r.   

 

 1. Atlas „Acland’s Video Atlas to Human Anatomy” zawiera trójwymiarowe, rotujące modele przedstawiające anatomię człowieka. Materiały wideo prezentują poszczególne części ciała człowieka z wykorzystaniem preparatów ze zwłok ludzkich.
  Dostęp: http://www.aclandanatomy.com

 2. „Osteopathic Medicine Collection” obejmuje 7 publikacji z zakresu osteopatii (wraz z ilustracjami i filmami wideo).
  Dostęp: http://www.lwwhealthlibrary.com

 3. Czasopisma Lippincott Williams Wilkins to renomowane tytuły z zakresu nauk biomedycznych posiadające Impact Factor:

  • http://ovidsp.ovid.com/autologin.html - dostęp z komputerów na terenie uczelni, możliwość wyszukiwania pełnych tekstów (Search), oraz przeglądania poszczególnych tytułów (Journals).
    
  • Przypominamy, że pracownicy naukowi oraz doktoranci AWF w Poznaniu mogą otrzymać dodatkowo dostęp domowy do czasopism (na hasło). Warunkiem otrzymania dostępu jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty: Ośrodek Informacji Naukowej, pokój 202, tel. 61 835-50-90.

Uwagi i komentarze prosimy zgłaszać:

Justyna Andrzejczak
BG AWF Poznań

e-mail: jandrzejczak@klio.awf.poznan.pl
tel.: 61 835 50 71

 

 

 

Ostatnia aktualizacja ( 12.08.2014 )