Czasopisma Lippincott Williams & Wilkins (LWW) w dostępie testowym

Zapraszamy do skorzystania z dostępu testowego do 17 tytułów czasopism elektronicznych wydawnictwa Lippincott Williams & Wilkins (LWW) z zakresu nauk biomedycznych na platformie OvidSP ;
dostęp do 8 lipca 2015r.

Dostęp z komputerów na terenie AWF w Poznaniu i ZWKF w Gorzowie Wlkp. Pracownikom naukowym i doktorantom przypominamy o możliwości zdalnego dostępu do ww. źródeł za pośrednictwem serwera proxy.

Informacje:

http://biblioteka.awf.poznan.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=467&Itemid=1

Wykaz tytułów w dostępie testowym:

1.

Age & Ageing

2.

American Journal of Sports Medicine

3.

Australasian Journal on Ageing

4.

British Journal of Sports Medicine

5.

Child & Adolescent Mental Health

6.

Child & Family Social Work

7.

Child: Care, Health & Development

8.

Child: Care, Health & Development Supplement

9.

Geriatrics & Gerontology International

10.

Journal of Manipulative & Physiological Therapeutics

11.

Journal of Public Health

12.

Journal of Public Health Medicine

13.

New England Journal of Medicine

14.

Pain

15.

Pain Medicine

16.

Pain Practice

17.

Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports

Ostatnia aktualizacja ( 06.08.2015 )