Wyszukiwanie literatury
Wszystkich poszukujących artykułów związanych z tematyką sportu, kultury fizycznej, rehabilitacji i turystyki,
zachęcamy do skorzystania z
Bazy Komputerowej SPORT - bibliografii zawartości polskich czasopism gromadzonych w BG AWF w Poznaniu
zawierającej ok. 8000 linków do bezpłatnie dostępnych w internecie pełnych tekstów.
Ostatnia aktualizacja ( 05.07.2018 )