Uwaga!

Z dniem 1 lutego 2017 r. zwiększamy limit

wypożyczeń do 10 woluminów.

Termin zwrotu książek nie ulega zmianie.