Książki w dostępie testowym

Zapraszamy do bezpłatnego dostępu testowego od 3 marca do 2 kwietnia br. do e-booków wydawnictwa Edra Urban & Partner z zakresu medycyny, rehabilitacji i dietetyki w języku polskim, w tym atlasów anatomii Nettera i Gray’a.

Dostęp: http://www.elibrary.com.pl lub http://edraurban.ipublishcentral.com

z komputerów AWF w Poznaniu i ZWKF w Gorzowie Wlkp., a dla studentów, doktorantów i pracowników - dodatkowo z komputerów domowych.

Informacje dot. zdalnego dostępu do licencjonowanych źródeł elektronicznych przez PROXY:

http://biblioteka.awf.poznan.pl/index.php?option=content&task=view&id=158

Aby skorzystać z testowanych publikacji, należy wybrać „MOJA PÓŁKA” w prawym górnym rogu. Dozwolone jest czytanie, z możliwością zapisu czy drukowania maksymalnie 5% zawartości książki. Pliki w formacie PFD są automatycznie usuwane z komputera po zakończeniu dostępu testowego.

Wykaz tytułów:

L.p.
Autor
Tytuł
 1.  Richard Drake  Anatomia. Podręcznik dla studentów. Gray. Tom 1-3  
 2.  Frank Netter  Atlas anatomii człowieka Nettera wyd. III
 3.  Frank Netter  Atlas anatomii człowieka Nettera. Polskie mianownictwo anatomiczne 
 4.  Frank Netter  Atlas anatomii człowieka Nettera. Angielskie mianownictwo anatomiczne
 5.  David L. Felten  Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera wyd. II
 6.  Nicholas A. Boon  Choroby wewnętrzne Davidsona. Tom 1-3
 7.  Stanisław J. Konturek  Konturek Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny wyd. II
 8.  Roach Lim  Metabolizm i żywienie. Crash Course
 9.  C. Elias-Jones, M. Perry   
 Ortopedia i reumatologia. Crash course wyd. III  
 10.  Ivan Damjanov  Patofizjologia
 11.  Nancy Peckenpaugh  Podstawy żywienia i dietoterapia
 12.  Andrzej Kwolek  Rehabilitacja medyczna. Tom 1
 13.  A. Waugh, A. Grant  Ross & Wilson. Anatomia i fizjologia człowieka w warunkach zdrowia i chorob
Ostatnia aktualizacja ( 03.04.2017 )