Czasopisma zagraniczne

Wykaz czasopism zagranicznych Biblioteki Głównej i sieci bibliotecznej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu w 2017 roku

Czasopisma elektroniczne:

Czasopisma drukowane:

L.p.

Tytuł

 Kraj  ISSN

Lokalizacja

  1.

ACTA GYMNICA*
(bezpłatne ARCHIWA online 1999 - do aktualnego)

Czechy 2336-4912 Biblioteka Główna
2.

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE. KINANTHROPOLOGICA *
(bezpłatne ARCHIWA online 2011 - do aktualnego)

Czechy 1212-1428 Z. Nauk o Aktywności Fizycznej i Promocji Zdrowia

3.

BALTIC JOURNAL OF SPORTS AND HEALTH SCIENCES*
(bezpłatne ARCHIWA online 2007- do aktualnego)

Litwa 2351-6496
Biblioteka Główna

4.

EUROPEAN PHYSICAL EDUCATION REVIEW
(online ARCHIWA 1999-do aktualnego, dostęp z komputerów w sieci AWF+ serwer PROXY)
Wielka Brytania
1356-336X Biblioteka Główna

5.

FUSSBALLTRAINING
Niemcy 0174-6227
Biblioteka Główna

6.

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION Niemcy 0341-8685
Biblioteka Główna
7. JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS
(online ARCHIWA 2011- do aktualnego, dostęp z komputerów w sieci AWF; TYLKO Poznań bez ZWKF w Gorzowie Wlkp.i serwera proxy)
Włochy 0022-4707
Biblioteka Główna
8. JOURNAL OF TRAVEL RESEARCH
(online ARCHIWA 1968-do aktualnego, dostęp z komputerów w sieci AWF+serwer PROXY)
USA 0047-2875
Biblioteka Główna
9.  KINESIOLOGY*
(bezpłatne ARCHIWA online 2004- do aktualnego)
Chorwacja 1331-1441
Biblioteka Główna
 10.

MEDICAL PROBLEMS OF PERFORMING ARTISTS
(online ARCHIWA 1986- do aktualnego, dostęp z komputerów w sieci AWF + serwer PROXY)

USA
0270-1367 Biblioteka Główna
11. NEW STUDIES IN ATHLETICS
(bezpłatne ARCHIWA online 1986-2014)
Monako 0961-933X
Biblioteka Główna
12. PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION CLINICS OF NORTH AMERICA USA 1047-9651
Biblioteka Główna
13. RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE AND SPORT
(online ARCHIWA 1997- do aktualnego, dostęp z komputerów w sieci AWF + serwer PROXY)
USA 0270-1367 Biblioteka Główna
* - czasopisma otrzymane w darze lub z wymiany
Ostatnia aktualizacja ( 29.06.2017 )