BAZY WIELODZIEDZINOWE
Academic Search Complete » opis
Agricola » opis 

AGRO » opis
BazEkon - bibliograficzno-pełnotekstowa baza dziedzinowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych

BAZTECH - baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych » opis
Bazy Biblioteki Narodowej » opis
Bibliografia Regionalna Wielkopolski » opis
Biblioteka Nauki CEON - wspólne wyszukiwanie w polskich bazach Wirtualnej Biblioteki Nauki » opis
Business Source Premier » opis
DOAJ - Directory of Open Access Journals

GreenFILE » opis
Google Book Search
Google Scholar » opis

MasterFILE Premier » opis
Nauka Polska - OPI » opis
Newspaper Source » opis

Regional Business News » opis
Science Citation Index » opis
● ScienceDirect  czasopisma Elsevier » opis

Scopus - abstraktowa baza cytowań » opis
Web of Science - m. in. bazy cytowań oraz menedżer bibliografii EndNote  » opis 
Materiały szkoleniowe do baz WoS w j. polskim: http://wokinfo.com/poland/

Wiley Online Library » opis  Legenda:

Bazy dostępne przez Internet w sieci AWF
Bazy ogólnodostępne przez Internet

 

Ostatnia aktualizacja ( 09.03.2018 )