Academic Search Premier

Nazwa bazy: Academic Search Premier
Producent : EBSCO Publishing
Opis: Multidyscyplinarna baza pełnotekstowa , zawiera pełne teksty artykułów z ponad 4.600 publikacji naukowych, indeksuje artykuły z ponad 8 tysięcy czasopism.
Zakres tematyczny: Nauki społeczne i humanistyczne, pedagogika, informatyka, językoznawstwo, literatura i sztuka, etnologia, medycyna i in.
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: Publikacje od 1975 r.
Aktualizacja:
Codziennie
Nośnik:
On Line
Udostępnianie:
W Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Adres: http://search.ebscohost.com/
Dla pracowników i doktorantów AWF możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych – informacji udziela Aleksandra Surdyk, tel. 835-50-90, e‑mail : ola@klio.awf.poznan.pl
Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost .
Lista tytułów czasopism pełnotekstowych w formacie EXEL, PDF LUB HTML dostępnych w bazie znajduje się na stronie: http://www.epnet.com/titlelists.asp

Ostatnia aktualizacja ( 22.08.2006 )