Agricola

Nazwa bazy: Agricola

Producent: EBSCO Publishing

Opis: Baza bibliograficzna obejmująca ponad 4,8 miliona cytowań, opracowywana w Departamencie Rolnictwa USA. Zawiera opisy artykułów z czasopism, monografii, patentów, prac doktorskich, materiałów audiowizualnych, raportów technicznych.

Zakres tematyczny: Rolnictwo i dziedziny pokrewne: leśnictwo, botanika, zoologia, entomologia, hydrologia, gleboznawstwo, żywność i żywienie.

Język bazy: angielski

Zakres czasowy: Publikacje od 1970 r.

Aktualizacja: Codziennie

Nośnik: online

Udostępnianie: W Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.

Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.

Adres: http://search.ebscohost.com

Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: http://biblioteka.awf.poznan.pl/index.php?option=content&task=view&id=158

Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost.

 


Ostatnia aktualizacja ( 15.06.2015 )