MasterFILE Premier

Nazwa bazy: MasterFILE Premier

Producent: EBSCO Publishing

Opis: Zaprojektowana specjalnie dla bibliotek publicznych multidyscyplinarna baza danych udostępnia pełne teksty ponad 1 750 ogólnych publikacji. Zawiera blisko 500 pełnotekstowych książek referencyjnych, 86 017 biografii, 105 786 głównych dokumentów źródłowych oraz zbiór obrazów, na który składa się 341 655 zdjęć, map i flag.
Zakres tematyczny: Podstawowe informacje ze wszystkich dziedzin, m.in. nauki ścisłe, biznes, edukacja, zdrowie.

Język bazy: angielski

Zakres czasowy: Publikacje od 1975 r.

Aktualizacja: Codziennie

Nośnik: online

Udostępnianie: W Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.

Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.

Adres: http://search.ebscohost.com/

Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: http://biblioteka.awf.poznan.pl/index.php?option=content&task=view&id=158

Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost.

Lista tytułów czasopism pełnotekstowych w formacie EXCEL, PDF LUB HTML dostępnych w bazie znajduje się na stronie: http://www.ebscohost.com/title-lists  

 


Ostatnia aktualizacja ( 15.06.2015 )