NAUKA POLSKA

Nazwa bazy: NAUKA POLSKA - OPI
Producent: Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) w Warszawie
Opis: źródło wiedzy o prowadzonych w Polsce badaniach, ludziach nauki, instytucjach naukowych oraz organizowanych w Polsce targach, wystawach i konferencjach
Język bazy: polski
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: W Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej
Baza ogólnodostępna w Internecie pod adresem: http://nauka-polska.opi.org.pl/
Uwagi:

Ostatnia aktualizacja ( 03.11.2017 )