Newspaper Source

Nazwa bazy: Newspaper Source

Producent: EBSCO Publishing

Opis: Baza pełnotekstowa, zawiera pełne teksty artykułów z ponad 40 dzienników USA i gazet międzynarodowych, m. in.: USA Today, The Christian Science Monitor, The Washington Post, The Times (London), The Toronto Star; selekcjonuje teksty artykułów z ponad 380 regionalnych dzienników USA (np.: The Boston Globe, The Chicago Tribune, The Detroit Free Press, The Miami Herald, The New York Daily News), zawiera także zapisy przekazów informacyjnych sieci radiowych i telewizyjnych (m. in.: CBS News, FOX News).

Język bazy: angielski

Zakres czasowy: Publikacje od 1994 r.

Aktualizacja: Codziennie

Nośnik: online

Udostępnianie: W Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.

Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.

Adres: http://search.ebscohost.com/

Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: http://biblioteka.awf.poznan.pl/index.php?option=content&task=view&id=158

Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost.

Lista tytułów czasopism pełnotekstowych w formacie EXEL, PDF LUB HTML dostępnych w bazie znajduje się na stronie: http://www.epnet.com/titlelists.asp

 

Ostatnia aktualizacja ( 15.06.2015 )