Regional Business News

Nazwa bazy: Regional Business News

Producent: EBSCO Publishing

Opis: Baza pełnotekstowa, zapewnia dostęp do pełnych tekstów ogólnokrajowych i regionalnych publikacji dotyczących biznesu z obszaru Stanów Zjednoczonych

Język bazy: angielski

Zakres czasowy: Publikacje od 1990 r.

Aktualizacja: Bieżąca

Nośnik: online

Udostępnianie: W Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.

Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.

Adres: http://search.ebscohost.com/

Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: http://biblioteka.awf.poznan.pl/index.php?option=content&task=view&id=158

Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost.

Lista tytułów czasopism pełnotekstowych w formacie EXEL, PDF LUB HTML dostępnych w bazie znajduje się na stronie: http://www.epnet.com/titlelists.asp

 

Ostatnia aktualizacja ( 15.06.2015 )