Bibliografia Geografii Polskiej

Nazwa bazy: Bibliografia Geografii Polskiej

Producent: Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie.

Opis:  Baza bibliograficzna, indeksuje ponad 150 000 tytułów prac
Indeksowane są artykuły naukowe i popularnonaukowe w pracach z zakresu nauk geograficznych w tym: geografii Polski i świata, paleogeografii, geomorfologii, hydrologii, klimatologii, geografii gleb, ochrony środowiska, geografii historycznej, politycznej, ludności, miast i osiedli, społecznej, przemysłu i surowców mineralnych, rolnictwa, transportu i komunikacji, usług, zagospodarowania przestrzennego, ekorozwoju, turystyki i krajoznawstwa, kartografii oraz GIS.

Język bazy: polski

Zakres czasowy: 1985-2008

Nośnik: online

Udostępnianie: W Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.

Baza ogólnodostępna w Internecie.

Adres: http://www.cbgios.pan.pl/bazy/bgp/

Uwagi: Zawiera lokalizację wybranych pozycji w bibliotekach warszawskich. 
Baza jest sukcesywnie uzupełniana o kolejne, pełne lata.

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja ( 15.06.2015 )