Health Source: Consumer Edition

Nazwa bazy: Health Source: Consumer Edition

Producent: EBSCO Publishing

Opis: Baza pełnotekstowa, zapewnia dostęp do pełnych tekstów prawie 300 tytułów czasopism, raportów konsumenckich a także streszczeń i indeksów do ponad 205 publikacji dotyczących zdrowia, żywienia i opieki medycznej.

Zakres tematyczny: Nauki medyczne, nauki o żywieniu, medycyna sportu, opieka medyczna itp.

Język bazy: angielski

Zakres czasowy: Publikacje od 1984 r.

Aktualizacja: Codziennie

Nośnik: On Line

Udostępnianie: W Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.

Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.

Adres: http://search.ebscohost.com/

Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: http://biblioteka.awf.poznan.pl/index.php?option=content&task=view&id=158

Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost.

Pełne teksty od 1985 roku.

Lista tytułów czasopism pełnotekstowych w formacie EXCEL, PDF LUB HTML, oraz książek dostępnych w bazie znajduje się na stronie: http://www.ebscohost.com/title-lists

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja ( 15.06.2015 )